Filistin davası müslümanların gündeminde

Başkan Donald Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma girişimlerinin konuşulduğu şu günlerde, İran İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Tahran’da düzenlenen “6. Uluslararası Filistin İntifadası’na Destek Konferansı” birlik adına önemli bir mesaj niteliğinde oldu.

En son 2011’de düzenlenen Filistin İntifadası’na Destek Konferansı, Ortadoğu’da yaşanan olumsuz gelişmelerden olsa gerek; uzun bir aradan sonra yeniden yapılmış olması tarihi perspektif ve stratejik açıdan çok önemli bir döneme denk gelmesi bakımından önem arz etmektedir.

Özellikle 80 ülkeden 700’ü aşkın önemli delegasyonun yanı sıra, ultra Ortodoks ve anti-Siyonist Naturei Karta mensubu Yahudi mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirilen konferans, Filistin davasının yeniden Müslümanların en önemli gündem maddesi olarak ön plana çıkmasını sağladı.

Konferansta, Filistin sorununun korunmasının gerekli olduğu ve bu sorunun İslam ve Arap dünyasının en önemli konusu olduğuna vurgu yapılırken, bu toprakların özgürlüğüne kavuşması için uluslararası kamuoyu ve Filistin dostu ülkelerin bu yolda birlikte hareket etmelerinin altı önemle çizildi.

Bu arada Filistin konferansına katılan delegeler, Kudüs başkentli Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğinin altını çizip, desteklerini ilan ettiler. Ayrıca terör rejimi İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’deki kuşatmasına ve diğer topraklardaki baskı ve cinayetlerine son vermesi için İsrail rejimine baskı uygulanması gerektiği de dile getirildi.

Özellikle konferansın sonuç bildirisinde, İsrail’in sahip olduğu nükleer silahın her geçen daha büyük bir tehdide dönüştüğü ve uluslararası kuruluşların bu hususta harekete geçmesi gerektiği ve Filistin halkı, meşru haklarını geri kazanıncaya kadar Filistin davasının İslam dünyasının birincil
önceliği olduğunun vurgulanması büyük öneme haizdir.

Filistin ve Kudüs konusunda bu gibi geniş katılımlı uluslararası toplantıların yapılması, Müslümanların arasındaki karşılıklı anlayış ve siyasi güven sorununun ortadan kalkması ve yakınlaşmanın sağlanması için önemli bir vesile kaynağı olacaktır. Bu noktada, aklıselimle atılacak adımlar,
hâlihazırdaki İsrail’in fırsat politikalarının da önünü alabilecek kapasitede olacağı muhakkaktır.

Filistin bağlamında, “ortak değerler” vurgusuyla yapılacak olan uluslararası toplantılar, ağırlıklı olarak Irak ve Suriye politikalarında yaşanan dönemsel krizler ve ayrışmaların da azalmasına vesile olacak ve “ortak değerler” düzleminde Müslümanlar arasındaki yakınlaşmanın sağlanmasına vesile olacaktır.

Bunun gerçekleşmesi durumunda, ABD Başkanı Trump’ın Filistin’e yönelik politikalarını yeniden gözden geçirmesine vesile olacaktır. Zaten, Müslüman ülkeler arasında yaşanmakta olan politik sorunlar yüzünden, bugün Avrupa Birliği ve ABD’de yaşamakta olan Müslüman topluluklar üzerindeki siyasi baskıların artmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, son yıllarda Müslümanların karşı karşıya kaldığı vahim gidişata dair olayları iyi okuyamasak, daha vahim gidişata seyirci kalmamız kaçınılmaz olacak kanaatini taşıyoruz.

Bugün El Bab’da yaşanan bombalı saldırılar benzeri saldırılara karşı daha duyarlı olabilmek için bölgesel iş birliğinin mutlak suretle geliştirilmesinde büyük fayda görüyoruz.

Çünkü, proxy savaşlarla hedefine ulaşmaya çalışan global anlayışın bundan sonraki asıl hedefinin Müslüman ülkeler olacağı ve “yurt içi terörizmi” (homegrownterrorism) tetikleyerek huzur ortamını ortadan kaldırmayı ve tüm Ortadoğu’yu “Balkanlaştırma politikası” gereği huzursuzluğa itmeyi amaçladıkları gayet sarih olsa gerek.

05/06/2017
Anahtar Kelimeler